Červen 2011

doktorandská zkouška z angličtiny

1. června 2011 v 12:47
Vážení zájemci o postgraduální zkoušku z angličtiny.
Termín postgraduální zkoušky z angličtiny je stanoven na 3. června 2011 od 9,30 hod.
Prosíme sledujte svá pořadí, která jsme vytvořili z důvodu časové úspory.
Zkouška se koná na pavilonu X, areál FNKV, 4. patro, Ústav cizích jazyků.
Přihlášení zájemci, kteří vyplnili formulář se dostaví v tomto pořadí:
9,30 ing. Monika Marejková
9,45 ing. Viera Železníková
10,00 MUDr. Iva Urbáková
10,15 MUDr. E. Wildová
10,30 Mgr. Lucia Mališová
10,45 Mgr. Iveta Fajnerová
11,00 Mgr. Marta Zajacová
11,15 Dr. Iveta Janošková
11,30 MUDr. Peter Riško
11,45 RNDr. Jitka Riedlová
12,00 MUDr. Alina Dana Raileanu
12,15 MUDr. Hana Vaňková
Počet zájemců i pořadí je pro tento termín konečné. Další termín bude vypsán podle zájmu do konce kalendářního roku.
Zdraví ing. Mirka Prokopičová
Ústav cizích jazyků
tel. 267 102 905, mirka.prokopicova@lf3.cuni.cz nebo zde na blog: http://ucjpgs.blog.cz