Listopad 2018

zkouška z angličtiny 13.2 2019

13. listopadu 2018 v 15:23 | ÚJ
Dobrý den,
další termín doktorandské zkoušky z angličtiny je plánován na 13. února 2019 od 9,00.
Zájemci se přihlašují na níže uvedeném kontaktu:
zatím přihlášení:
MUDr. Tomáš Rakús
MUDr.Ricardo Massmann
Ing. Magdalena Smětáková
MUDr. Michaela Šibíková
MUDr. David Peřan
Ing. Veronika Langová
Ing. Egor Podkorytov
MUDr. Julie Žalmanová
MUDr. Patrik Švancer
MUDr. Kristýna Štolbová
PharmDr. CH. CHavalambous
Zdravím
ing. Mirka Prokopičová
Univerzita Karlova
3. lékařská fakulta
Ústav jazyků
tel. 267 102 905
mirka.prokopicova@lf3.cuni.cz
___________________________
ing. Mirka Prokopičová
Charles University
Third Faculty of Medicine
Dept. of Languages
tel. 267 102 905

ÚJ - oznámení

9. listopadu 2018 v 12:06 | ÚJ

V případě, že máte certifikát z anglického jazyka na úrovni alespoň B2, nemusíte doktorandskou zkoušku skládat. Po předložení certifikátu na odd. vědy na děkanátě 3.LF UK (u pí H. Vlčkové) Vám bude zkouška zapsána do systému.